Wie kies jy vandag?

Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.
JOHANNES 10:10 AFR53
https://bible.com/bible/5/jhn.10.10.AFR53

In wese verduidelik die vers waaroor dit alles gaan. Die twee teen pole on die lewe…

Aan die een kant het ons die duiwel en sy trawante. Hy het net een doel voor oë. Hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes! Hy is nie jou vriend nie. Hy is nie aan jou kant nie! Hy wil jou en jou lewe verwoes!

Aan die ander kan het ons vir Jesus. Jy is presies die teenoorgestelde. Jesus is jou vriend. Hy is aan jou kant. Hy wil vir jou net die beste hê.

Jesus het gekom ons van die ewige dood te kom red. Om ons die ewige lewe te bring. Ons die kans te gee om van die duiwel en sy trawante af weg te kom.

Jesus het gekom om ons die lewe te gee, in oorvloed!

Maar dis ons keuse. Ons moet kies. So, wie gaan jy vandag kies? Die een wat jou wil doodmaak of die een wat vir jou die lewe wil gee?

Ek kies Jesus!

Dankie Here vir U liefde en genade. Dankie dat U gekom het om ons die ewige lewe in oorvloed te gee! Here, ek belei vandag my sonde en nooi U in my lewe in. Ek kies die ewige lewe…ek kies U! In Jesus se naam. Amen.