Gods Army Ministries

Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually–regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.” MATTHEW 28:19‭-‬20 AMP

By

Kinders van God – 1 Johannes 2:28 – 3:10

 1. En nou, liewe kinders, julle moet in Hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer Hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor Hom sal staan nie. – 1 JOHANNES 2:28 AFR83
  1. Wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk waarop ons trots sal wees wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn? – 1 TESSALONISENSE 2:19 AFR83
  1. Wanneer sal ons voor Jesus staan?
   1. By sy wederkoms.
  1. As ons in Hom bly, hoe sal ons voor Hom staan?
   1. Sonder vrees.
   1. Onbeskaamd.
 • Aangesien julle weet dat Hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, ‘n kind van God is. – 1 JOHANNES 2:29 AFR83
  • Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie: wie regverdig lewe, is regverdig soos Hy regverdig is; – 1 JOHANNES 3:7 AFR83
  • Hoe weet ons dat ons kinders van God is?
   • Ons lewe regverdig voor Hom.
  • Iemand wat ‘n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. – 1 JOHANNES 3:9 AFR83
  • Hoe lewe ons dan nou dat die Gees van God in ons is?
   • Ons doen nie meer sonde nie.
  • Hoe is dit moontlik dat ons nie meer sonde doen nie?
   • Ons is uit God gebore.
   • Ons is nou kinders van God.
   • Ons poog om `n lewe te lei waar ons nie meer toegee aan ons sondige begeertes nie.
  • Beteken dit dat as ons sondig dat ons nie kinders van God is nie?
   • Ons is kinders van God!
   • Die verskil is da tons nie meer opsetlik sondig nie, maar poog om nie te sondig nie.
  • Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God. – 1 JOHANNES 4:7 AFR83
  • Hoekom moet ons mekaar lief hê?
   • Liefde kom van God af.
   • Elkeen wat liefhet, is `n kind van God en ken God.
  • Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ‘n kind van God; en elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. – 1 JOHANNES 5:1 AFR83
  • Wie moet ons lief hê?
   • Die ander wat kinders van God is.
  • want enigeen wat ‘n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. – 1 JOHANNES 5:4 AFR83
  • Hoe oorwin ons die sondige wêreld?
   • Deur ons geloof.
  • Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom, en die duiwel kry geen houvas op hom nie. – 1 JOHANNES 5:18 AFR83
  • Hoekom het die duiwel nie meer houvas op ons nie?
   • Ons is uit God weder gebore.
   • Ons behoort nou aan God en nie meer aan die duiwel nie.
   • Jesus bewaar ons.
 • Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie. – 1 JOHANNES 3:1 AFR83
  • “Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle hier weet dat U My gestuur het. – JOHANNES 17:25 AFR83
  • Hoekom “ken die wêreld ons nie?
   • Die wêreld ken nie vir God nie.
   • Hulle weet nie dat God die Vader vir Jesus, sy seun, gestuur het nie.
  • Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. – 1 JOHANNES 4:10 AFR83
  • Wat is “werklike liefde” dan?
   • Dis nie die liefde wat ons vir God het nie.
   • Dit is die liefde wat God aan ons bewys het.
   • Hy het sy seun, Jesus, gestuur as versoening vir ons sondes.
   • Johannes 3:16.
  • Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. – JOHANNES 1:12 AFR83
  • Wat moet ons doen om kinders van God te word?
   • Ons moet Jesus Christus aanneem as ons eenigste Verlosser en Saligmaker.
   • Ons moet in God glo!
 • Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is. – 1 JOHANNES 3:2 AFR83
  • Hoe sal ons wees “manner Jesus kom”?
   •  
  • Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, – GALASIËRS 3:26 AFR83
  • Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur. – 2 PETRUS 1:4 AFR83
  • Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. – ROMEINE 8:18 AFR83
  • Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. – ROMEINE 8:29 AFR83
  • Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. – JOB 19:26 AFR83
  • Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. – MATTEUS 5:8 AFR83
  • “Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. – JOHANNES 17:24 AFR83
  • Hulle sal Hom sien, en sy Naam sal op hulle voorkoppe wees. – DIE OPENBARING 22:4 AFR83
 • Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. – 1 JOHANNES 3:3 AFR83
  • Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan Hom toewy. – 2 KORINTIËRS 7:1 AFR83
  • Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. – 1 PETRUS 1:15 AFR83
  • Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. – 1 JOHANNES 4:17 AFR83
 • Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. – 1 JOHANNES 3:4 AFR83
  • Die wet bring juis die straf van God, want waar daar nie ‘n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. – ROMEINE 4:15 AFR83
  • Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie. – 1 JOHANNES 5:17 AFR83
 • Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in Hom nie. – 1 JOHANNES 3:5 AFR83
  • Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gely het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het Hy net een keer in die voleinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. – HEBREËRS 9:26 AFR83
  • Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! – JOHANNES 1:29 AFR83
  • Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. – 2 KORINTIËRS 5:21 AFR83
  • Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. – HEBREËRS 4:15 AFR83
 • Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig nie; iemand wat aanhou sondig, het Hom nie gesien nie en ken Hom nie. – 1 JOHANNES 3:6 AFR83
  • Liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God; wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. – 3 JOHANNES 1:11 AFR83
  • Iemand wat sê: “Ek ken Hom,” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. – 1 JOHANNES 2:4 AFR83
 • Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie: wie regverdig lewe, is regverdig soos Hy regverdig is; – 1 JOHANNES 3:7 AFR83
 1. wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. – 1 JOHANNES 3:8 AFR83
  1. God het selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. – 2 PETRUS 2:4 AFR83
  1. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” – GENESIS 3:15 AFR83
  1. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig – HEBREËRS 2:14 AFR83
 1. Iemand wat ‘n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. – 1 JOHANNES 3:9 AFR83
  1. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom, en die duiwel kry geen houvas op hom nie. – 1 JOHANNES 5:18 AFR83
  1. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God. – 1 PETRUS 1:23 AFR83
  1. Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” – JOHANNES 3:3 AFR83
 1. Hiéraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is: iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. – 1 JOHANNES 3:10 AFR83

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *