Gods Army Ministries

Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually–regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.” MATTHEW 28:19‭-‬20 AMP

By

Agt tekens dat ons in die laaste uur leef.

Voor ons met nommer een begin, laat ons eers kyk na die heel groot teken wat 70 jaar gelede reeds gekom het om aan te toon dat ons in die laaste dae is. Dit is natuurlik die herstel van Israel as staat in 1948. Die vyeboom het gebot en die Jood het na sy land begin terugkeer. Sonder dit was daar geen laaste dae nie. Al die profesie van die laaste dae is daarvan afhanklik dat Israel na sy land sou terugkeer. Volgens Eseg. 36 sou hulle uit die as en die doodsbeendere van Hitler en WOII opstaan en ‘n nasie word. Maar nou is ons meer as net in die laaste dae. Ons is in die laaste uur. Waarom sê ons so?

  1. Israel is nie net terug in sy land nie, hulle is militêr die agste sterkste land op aarde en tegnologies die vierde. Hulle is sterk, voorspoedig en ryk. Lees van hulle krag in Eseg. 36: “’n geweldige groot leër”. Lees van hulle voorspoed en rykdom in Eseg. 38: Rusland, Iran en Turkye kom hulle aanval ter wille van roof en plunder van hulle middele.
  2. Die derde tempel is op die punt om herbou te word. Alles is in gereedheid. Trump is ook al identifiseer as die “Kores” van Israel wat hulle stad Jerusalem erken en hulle steun om die tempel te herbou. Die tempel moet herbou wees vir die groot verdrukking om te kan begin, want in daardie tyd gaan die Antichris homself as god in die tempel aanbied volgens Matt. 24, Openb. 10 en 2 Thess. 2. Selfs priesters is alreeds in Jerusalem opgelei.
  3. Die alliansie-vennote van die Eseg. 38 oorlog staan gereed. Rusland, Iran en Turkye staan gereed op Israel se noord-grens in Sirië. Ook Libië en Soedan in Noord-Afrika is onder die invloed van die alliansie soos Eseg. 38 voorspel. Slegs ‘n paar jaar gelede was Turkye nog ‘n vriend van Israel. Mens kan nie die goed opmaak of uitdink nie. Dit kom so direk uit die bladsye van die Bybel.
  4. Die Pous maak nou daagliks geluide en bring stelsels in plek om die een-wêreld godsdiens voor te berei. Selfs voormalige evangeliese kerkleiers besoek nou die Pous en gooi hulle gewig agter die een-wêreld kerk. Ook die een-wêreld politieke stelsel vorder teen verbysterende spoed. Daar is nou byna maandeliks nuwe groot saamtrekke waar die wêreld sogenaamd verenig teen ‘n gemeenskaplike vyand. By die meeste instansies het satan reeds vir Christus vervang.
  5. Natuurrampe neem apokaliptiese vorm aan in grootheid en omvang. Die grootste oorstromings nog in Venesië. Die ergste veldbrande nog in die Amazone en nou reeds die laaste vier jaar in Kalifornië. Die grootste brande in Australië. Gereelde massiewe storms in Japan en die Filippyne. Aardbewings en vulkane in baie groter frekwensie as ooit tevore. In Suid-Afrika heers die grootste droogte in honderd jaar. Selfs die grootste rivier in die land, die Gariep, het opgedroog.
  6. Misleiding en die aanval teen die waarheid is erger as ooit. Gereformeerde en evangeliese kerke op verskillende plekke in die wêreld trek die baadjie van pro-aborsie en pro-transgender aan. Terselfdertyd betwis hulle die godheid van Christus en ontken en verswyg die kruis as die enigste weg tot saligheid. Hulle skaar hulle by aardse programme om vrede te bou en die omgewing te dien en te aanbid. Vrede en die omgewing is goed, maar as dit jou god geword het en jy die hemel begrawe het, is jy verdoem.
  7. By die VN, in die media en by tientalle internasionale organisasies werk die wêreld alreeds saam om grense af te breek, privaatbesit tot niet te verklaar, alle lande se skuldlas aan die sentrale geldstelsel op te hoop, die gesin en kultuur af te breek en om een leier vir die wêreld aan te bied. Gaan lees maar oor Agenda 21 en global 2030.
  8. Tegnologie wat die Antichris sal gebruik is alles daar. ‘n Verenigde kommunikasiestelsel. Sateliet- en internetkommunikasie. Die beheersisteem om elke mens finansieel te manipuleer. Die een-wêreld geldstelsel is eintlik reeds in plek. Selfs Trump en Putin wat nog die een-wêreld stelsel teenstaan, is ekonomies totaal daarvan afhanklik en is uitverkoop aan die moderne tegnologie.

Die vraag is nie meer waarheen gaan dit nie, want ons is al klaar daar. Verkondig die een evangelie en praat oor Jesus Christus soos nog nooit tevore nie. Moenie eers bid vir aardse programme nie, bid vir die redding van siele.

By

Doers of the Word…

We are continuing with the theme of the year being “Healthy plans bears good fruit”. We have seen that we must be healthy plans (good and healthy Christians) in order to bear (good and healthy) spiritual fruit. We saw in Gal 5: 22-23 what the fruit that we are to bear looks like. Bearing spiritual fruit is an action. It requires us to do something…

Let’s look at what the Bible has to say on this topic:

But prove yourselves doers of the word [actively and continually obeying God’s precepts], and not merely listeners [who hear the word but fail to internalize its meaning], deluding yourselves [by unsound reasoning contrary to the truth]. – James 1:22 AMP

The following three point can be taken from this verse:
• We should be doers of the word.
• We should not merely hear the word but take action.
• Failing to do what you have heard is merely deluding or fooling yourself!

So, we could surmise by saying that hearing the word of God is very good. That is how we get to know God`s heart and His will. But this is not enough. We must take the next step! We must do what the Word says. We must start loving people. We must live a life filled with joy. We must make peace and live in peace with others. We must practice longsuffering… We must be kind to others. We must do good to others. We must be faithful to God and to those we live and work with. We must be gentle in our approach to others. We must practice self-control. All this fruit will require that we take an action. You will have to hear these words, but not only hear them, you will have to take action and put them into practice. Failing to do so you will only fool yourself in believing that doing nothing is enough…

So, my challenge to you today are to start putting the Word of God into practice and start living the Word of God. Put what you have heard into action…

Let`s pray:

Father we want to thank you for having hear Your Word. We know that this a privilege that we have received from You. But we know that hearing the Word is not enough. We know that we must become doers of Your Word. Father help us to become doers. Send people and situations over our path that we can become doers of the Word. We also ray that by doing the Word we will glorify Your Name and bring glory and honor to Your Name. Fill our hearts with love that will turn into action. We pray this in the mighty name of Jesus! Amen.

Go out and become a doer or the Word and bear much fruit…

By

6 Reasons Men Should Watch Where They Look

Men like to look at pretty ladies. Groundbreaking discovery, I know…

For a Christian guy – i.e., a man who follows Christ wholeheartedly and seeks to live with integrity as a result – this desire presents problems. When a pretty lady passes us on the sidewalk, something inside drives us to look – once, twice, even thrice, or more.

This looking “twice, thrice, or more” is cause for concern. It seems harmless (you’re not touching or having an affair, right?), but what’s at the heart of it? Before you label me prudish or legalistic, read on.

My SoCal Culture Shock

We live in sunny Southern California where covering up is culturally optional. If there’s one place in the country where people are more “appearance aware”, it’s Southern California. Though we live in SoCal, Selena and I are’t from here. We’re from Washington (the Seattle side) where it rains most of the time. Washingtonians are responsible for trends like flannel shirts and sandals worn with wool socks. People wear much more when it’s raining and 42 degrees outside.

As a husband, I give my heart to God and have eyes only for my wife.When we moved south I was shocked by the amount of skin you see on a day-to-day basis. The other day we took a trip to the beach and I’m pretty positive one girl wasn’t wearing anything below the waste…at least it looked that way? I can’t know for sure but the fact that I’m even asking the question illustrates the point: people wear less and I’m still not used to it.

Overwhelmed by our new home’s culture, I felt my integrity being gradually deteriorated by looking. Why was I looking? What’s the point? What’s going on in my heart and mind? How does it affect my wife?

Here’s the typical “look” progression: 1) Notice. 2) Look again. 3) LOOOOK again…

For me, and I assume for other men, this type of looking is rooted something gross: sin. Call it lust, pride, ungratefulness, or otherwise – when you look and re-look at the body of an unknown woman for your own pleasure, it’s selfish, it’s sin, and it’s gross. If you disagree, imagine a man you respect staring down a woman’s body as she walks by him on the street. Do you feel a twinge of lost respect for him?

Given this conviction, I decided to make a personal change (by the grace of God). I realized I can’t change an entire culture’s behavior, I can only change my own. Bear in mind, if you’re a guy, this can apply to you no matter where you live…

Watching Where You Look

I can only control myself. It’s unproductive to say “those girls shouldn’t wear that!” or “they’re causing me to stumble!”. Men who say that are uniquely annoying and immature.

I don’t know these women, nor do I know their history, morals, life situation, or any other context for why they’re at that place at that time wearing whatever they’re wearing. They’re strangers to me. I can’t change them, and blaming them gets me nowhere.

Men, we must watch where we look. Where we look and keep looking, says a great deal about our view of women and personal integrity. Where you look affects your mind, and what affects your mind inevitably affects your heart. You may think it’s technically harmless to “look, don’t touch”, but is it? Consider this:

Proverbs 4:23-25
Keep your heart with all vigilance,
for from it flow the springs of life.
Put away from you crooked speech,
and put devious talk far from you.
Let your eyes look directly forward,
and your gaze be straight before you.

While the author of the above passage is speaking metaphorically (he’s not telling you to literally always look forward), in this case it has literal application. I call it “bouncing” your eyes.

Bounce Your Eyes

Men who love their wives greatly are the greatest of men.The concept is simple: anytime you see something that makes you want to re-look or stare (begin the lust reaction), just bounce your eyes away. Look away, flip the page, close your browser window, throw your laptop against the brick wall, or do whatever you have to do – just control your eyes.

Make a concerted effort to control what you’re looking at and why, then contextualize your behavior by including your wife in your thoughts.

Start by thinking about your wife and how much you love her. I like to imagine Selena watching me from across the street – would she be proud of me if she were watching? If I can answer “yes” then I know I’m headed in the right direction.

Bottom line: gawking and/or re-looking is not harmless. It’s never been alright to gawk, and it never builds up – it tears down. It tears you down, it tears your wife down, and it is the start of objectifying women.

6 Reasons to Watch Where You Look

If you’re still not sold on the concept, or if you think I’m just being hyper-sensitive, consider these reasons why you should watch where you look:

1) Honor God

Are you lusting by looking? I can’t say definitively: that’s a heart issue between you and God. I can say that the eyes are a gateway to lust of all forms, so protecting them avidly will help you steer clear of any possibility of lust. Also, it’s not just about you. That woman is a daughter of God.

I have a daughter, and as I pray for her future husband my greatest prayer is that whoever this boy is, he loves God more than her, and he loves my daughter with genuine purity. I can’t imagine God wants anything different for His daughters.

2) Honor your wife

I can’t imagine a wife feeling honored or edified as their husband stares at another woman. By contrast, if you keep your long looks and re-looks limited to your wife; she’ll likely feel loved! (Still, husbands, don’t be creepy about it… act to edify your wife.)

3) Protect your heart

If you’re looking lustfully, your heart is in immense danger. Protect where you look — protect your heart — protect your life.

4) Model integrity, intrinsic value of women for your kids

As stated in #2 above, I have a daughter. I would feel incredibly ashamed if she saw me looking and re-looking at a woman’s body. What am I teaching her if I do that? If she flaunts her body she’ll get attention? I’d rather she didn’t learn that.

If you have a son, he’ll mimic your behaviors toward women; and if you do what every other guy does by staring at pretty girls unashamedly, he’ll naturally follow.

5) Honor women

Women are intrinsically valuable. Unfiltered looking places asymmetrical value on their outward appearance and does little to edify their mind, personality, intelligence, and soul. Purposefully not staring at their bodies, on the other hand, may have the opposite effect (i.e. it will edify them through and through).

Aside from that, they know when you’re looking, and most of them despise it. I often go on walks with our daughter strapped to my chest in this baby-chest-pack-thing. People stare, and I’m not sure why – I look awesome and Dela looks awesome… maybe they think she’s cute, yeah… probably that.

Watching someone walk with a cute baby is wholesome and I still don’t like it… I find myself taking different, less populated, walking routes. I can’t imagine how women feel when countless men look at them wherever they go (yes, ladies, you can help this somewhat by thinking through your outfit… I’ll leave the particulars to you).

6) No one likes a creeper

Ever seen a guy stare a girl down as she walks passed him, only to turn and stare at her again as she walks away? Ever seen a guy in a public setting unabashedly looking at every woman’s “assets” as she goes about her day?

You’ve probably seen a guy like that, or even caught yourself doing that…

Don’t be that guy!

Be THIS guy

Let’s be men that are so infatuated with our wives that every other woman can’t compare. Let’s be men who give our undivided attention, heart, and purity of eyes to our wives because they’re the ultimate standard of beauty for us.

Let’s be men who look at who God is and desire to honor Him with every action and glance. Most of all, let’s be men who love and see others the way God loves and sees them.

By

50 REASONS I DON’T DRINK

I am a Christian and I don’t drink. No one told me to abstain. I just know it would be contradictory and self-defeating to my relationship with Christ. By His grace I have entrusted my life to follow Jesus and nothing is going to hinder my walk.

Scripture is crystal clear: Do NOT gaze at the wine, seeing how red it is, how it sparkles in the cup, how smoothly it goes down. For in the end it bites like a poisonous snake; it stings like a viper – Proverbs 23:31

Here are the 50 reasons I don’t drink:

1. I can’t be sober-minded if I’m not sober.

2. Alcohol has an assignment: destruction.

3. Alcohol is a depressant. Anything that depresses should be avoided at all costs.

4. I don’t want to make my brother or sister stumble in the name of exercising my “Christian liberties.” My choice to drink could lead to someone’s demise.

5. Alcohol skews my judgment.

6. Alcohol leaves me worse, not better.

7. What I do in moderation, my children will do in excess.

8. Even the unsaved know I shouldn’t drink. Bible in one hand, beer in the other — any lost person could point this out as a confusing contradiction.

9. Alcohol doesn’t bring others closer to the Lord when they see me drinking, but farther away.

10. Alcohol doesn’t bring me closer to the Lord when I drink, but farther away.

11. I want to be fully awake and ready for the return of Christ, not drowsy, sluggish and fuzzy.

12. Show me a family where alcohol has made a positive difference in their lives. You won’t be able to.

13. I have never heard anyone say, “Wow, that gin and tonic made me feel so Christ-like!”

14. I want to avoid all appearances of evil.

15. Alcohol makes it much harder for me to practice the fruit of self-control.

16. Alcohol causes me to lose my filter.

17. Alcohol is a mind-altering, legal drug.

18. Alcohol is addictive.

19. Alcohol is a numbing agent for pain and sorrow that only Jesus can heal.

20. Many regrets are associated with alcohol. (I can give you a whole bunch!)

21. No one has ever said, “If only I had taken a drink, things wouldn’t have gotten out of control.”

22. Alcohol causes me to act in ways I normally wouldn’t.

23. Alcohol kills brain cells.

24. Alcohol is a counterfeit, and provides a false peace.

25. The Bible says that no drunkards will enter the kingdom of God. Being drunk starts with one drink. I don’t want to see how far outside the lines I can color when eternity is at stake.

26. Alcohol is a waster – money, gifts and talents, destinies, etc.

27. Alcohol leads to really bad behavior. It is a factor in 50% of violent crimes.

28. Alcohol distracts and derails you from living the the victorious life for which Christ died.

29. Wisdom is the principle thing that I need to pursue at all cost; alcohol makes me stupid.

30. Alcohol has ruined many, many marriages.

31. The only influence I should be “under” is God’s.

32. The Bible tells me to be alert; alcohol delays my reaction time.

33. If I don’t start drinking, I’ll never have to stop.

34. Alcohol severely tarnishes my testimony.

35. Don’t want your teenagers to drink? Yep, same reasons apply to you.

36. God is holy; alcohol is not.

37. Alcohol and prayer don’t mix.

38. Alcohol and Bible study don’t mix.

39. Alcohol lowers my resolve to resist temptation.

40. Alcohol = Brokenness (broken lives, health, dreams, etc.)

41. When the world sees us drinking, it sends the message that Jesus isn’t enough.

42. Moderate drinking? How about moderate pornography or moderate heroin use or moderate lying or moderate adultery?

43. Christians are called to live a life of total surrender and separation from the world.

44. Alcohol makes me forget. It can make me forget that I am married, that I am saved, etc.

45. “I don’t get drunk. I only have one or two drinks.” If they didn’t affect you, you would drink soft drink.

46. I should never look to the glass or bottle for joy which can only be found in the Lord Jesus Christ.

47. Alcohol fills my mind with impure thoughts.

48. If it could hinder my faith walk, love walk or dishonor the lordship of Jesus Christ, I need to forsake it.

49. Alcohol doesn’t help me run the race that Jesus has marked before me to finish with more accuracy. It does the polar opposite.

50. For any argument that tries to justify Christian drinking, there are at least 50 other reasons not to. The writing is on wall. It’s not God’s best for Christians to drink.

If you must celebrate the New Year with a glass of something, how about some sparking grape juice and followed by a time of prayer, asking the Lord to keep others from dying because they got drunk and started driving while under the influence.

By

Our focus for 2020

We need to be healthy “plants” that bears much spiritual fruit…

This year our focus will be on bearing fruit.

Since this year is the year of “Plant health” (as per the UN), we have also received our focus to concentrate on the health of our “plant” this year. For us to understand what a healthy “plant” looks like we first must understand what makes our “plant” sick… For this we must look at what the Bible tells us:

Now the practices of the sinful nature are clearly evident: they are sexual immorality, impurity, sensuality (total irresponsibility, lack of self-control),  idolatry, sorcery, hostility, strife, jealousy, fits of anger, disputes, dissensions, factions [that promote heresies], envy, drunkenness, riotous behavior, and other things like these. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. – Galatians 5:19-21 AMP.

In this scripture we find a list of things that will cause our “plant” not to be healthy! You just need to look at the list and analyze it to see what the causes are of so many sick plants in society today…

But this is not our aim. We are aiming to have good and healthy “plants”! For our “plants” to be healthy we need to not only avoid things that can make it sick, but we also must give it “good food” to make our “plant” grow and be healthy. Once again, we are looking to the Bible for some guidelines in this regard:

But the fruit of the Spirit [the result of His presence within us] is love [unselfish concern for others], joy, [inner] peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. – Galatians 5:22-23 AMP.

These are the things that we want and need to produce in our lives to show that our little “plant” is healthy! During 2020 we will be looking at these virtues and values and we will be looking at and for ways to achieve these fruit in order to show the world that God is within us and using us to promote His Kingdom right her and right now on earth…

So, how are we going to achieve this? We once again look to the Bible to give us some advice in this regard…

Do not neglect to do good, to contribute [to the needy of the church as an expression of fellowship], for such sacrifices are always pleasing to God. – Hebrews 13:16 AMP

This scripture tells us what we need to do. We need to “do good”. We must look at helping those in need.

Using this as our departure point, we will be looking at a bright and new 2020. We will be seeking God`s will and doing His will on earth. We will be looking at ways to bear fruit, to have healthy “plants” that will produce good fruit. Fruit that will represent God in the world and please God. His will be done…by helping those who need Him the most!

Article by:

Christo Pelser

Chairman of the Board