Gods Army Ministries

Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually–regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.” MATTHEW 28:19‭-‬20 AMP

By

Die slotte en sleutels van doeltreffende gebed

Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, is kragtig en effektief. Jakobus 5:16

Die Slotte: 10 Dinge wat gebed verhoed

1. Om te bid sonder om God deur Jesus te ken. Johannes 14:6 – “Jesus het vir hom gesê:”Ek is die we gen die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”

2. Om vanuit ‘n onboetvaardige hart te bid. Psalm 66:18-19 – “As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het mie. Maar God hét geluister, Hy hét my gebed verhoor!”

3. Om net vir die skyn te bid. Matteus 6:5-“As julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg.”

4. Om herhaaodeloik met leë woorde te bid. Matteus 6:7-8 “Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene ‘n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra.”

5. Wanneer jy versuim om te bid. Jakobus 4:2 – “Julle kry nie, omdat julle nie bid nie.”

6. Jakobus 4:2 – “As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.”

7. Om te bid terwyl jy jou huweliksmaat sleg behandel. – 1 Petrus 3:7 – “Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder.”

8. Om te bid terwyl jy die armes ignoreer. Spreuke 21:13 – “As jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van ‘n arm mens, sal jy ook nie antwoord kry as jy roep nie.”

9. Om te bid terwyl jy in jou hart bitterheid teenoor iemand koester. Markus 11:25-
26 – “Wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie.”

10. Om sonder geloof te bid. Jakobus 1:6-8 “ ‘n Mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So ‘n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *