Gods Army Ministries

Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually–regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.” MATTHEW 28:19‭-‬20 AMP

By

Oor gebede…

Goeie more almal,

My rekenaar was bietjie op die koffie vir ‘n paar weke agv ‘updates’ wat ek nie gedoen het nie, wat ek nagelaat het om te doen. Natuurlik was my eerste gedagtes vir wie ek kan beskuldig, of vir wie kan ek kwaad wees! Maar toe ek sien dat dit eintlik my eie skuld was omdat my rekenaar nie kon funksioneer nie, toe was ek maar bly ek het nie my mond gespoel nie!

In elke geval, hiermee iets vanaf oom Johan wat ek graag met julle wil deel…

Vir weke al vra ek die Here hoekom so baie gebede onbeantwoord bly. Hoekom is daar steeds so baie wat sukkel of ly, ten spytte daarvan dat ons oor en oor vir hul bid? In antwoord hierop het die Here aan my gewys dat die probleem nie by Hom is nie, maar eerder by diegene wat nie bereid is om in ‘n verhouding met Hom te kom nie.

Terwyl ek bid sien ek hoe ons grense aan die Here stel; hoe ons sekere areas afbaken waar Hy mag werk. Soms gaan ons so ver as omdie Here toestemming te gee om in sekere areas te werk terwyl ons geen-toegang tekens oprig in ander areas. So sal ons die Here toestemming gee om ons finansies te seën of ons te genees van siekte terwyl Hy nie sonde of ongeregtigheid mag aanspreek nie. Ons wil Sy beskerming hê maar wil nie hê dat Hy ons lei na heiligheid nie.

‘n Paar jaar gelede het ek ‘n jong bedelaar teëgekom en hom werk aangebied. Hy het die aanbod van die hand gewys want hy kan op sommigge dae meer buit as wat ek hom aangebied het. Ongelukkig is daar Christene wat soos die bedelaar, eerder wil sien dat die Here kontant na hul gooi as om in ‘n verhouding met God te leef.

Oor en oor wys die Here my dat wanneer ons nie kry wat ons vra, ons eerder na ons verhouding met Hom moet kyk as om Hom te bevraagteken. Ons moet die Here toegang gee sodat Hy in ons en deur ons kan werk. Ons moet in die wingerdstok bly soos gesien kan word in Johannes 15: 4-7 wat lui: “Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. As iemand nie in My bly nie, word hy weggegooi soos ‘n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle s al dit kry.”

Om in Hom te bly spreek daarvan om ‘n hegte, intieme verhouding met die Here te hê. Dikwels hoor ons uitsprake of preke waar gesê word dat ons alles kan kry waarvoor ons vra. Maar die Woord is duidelik: As ons in Hom bly en Sy woorde in ons, dan sal ons kry wat ons vra.

Dit is egter belangrik dat ons wil in lyn met God se wil moet wees. Die enigste manier om dit te vermag is om die eienaarskap of titelakte van ons lewens aan God te gee. Dan, wanneer God se wil vir ons belangriker is as ons eie wil sal ons sonder aarseling, twyfel, vrees of ongeloof kan bid “U wil geskied!” die oomblik wat ons in ‘n verhouding met die Here kom sal ons ook God se voorsiening en God se seën in ons lewens beleef.

Baie blessings! Wees lief vir mekaar! Dra mekaar se laste en deel mekaar se vreugdes!

Johan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *